Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
đắc lợi


qui bénéficie d'un avantage; qui tire un profitGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.