Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
三千世界


三千世界 tam thiên thế giới
  1. (Phật) Hằng hà sa số thế giới, gồm Tiểu thiên thế giới , Trung thiên thế giới và Đại thiên thế giới . Xem tam thiên đại thiên thế giới .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.