Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
不辰


不辰 bất thần
  1. Không kể giờ giấc nào. Thình lình.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.