Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Giản thể (Chinese Vietnamese Dictionary Simplified)[zuō]
Bộ: 人 (亻) - Nhân
Số nét: 7
Hán Việt: TÁC
xưởng; lò。作坊。
石作
xưởng đá
小器作
xưởng dụng cụ nhỏ
Ghi chú: 另见zuò
Từ ghép:
作坊
[zuò]
Bộ: 亻(Nhân)
Hán Việt: TÁC
1. dậy; dấy lên; rộ lên。起。
振作
phấn khởi; phấn chấn
日出而作
mặt trời mọc thì dậy
一鼓作气
phấn chấn hẳn lên.
枪声大作
tiếng súng rộ lên
2. làm (theo một hoạt động nào đó)。从事某种活动。
作孽
gây nghiệp chướng
自作自受
mình làm mình chịu
3. sáng tác; viết lách; viết sách。写作。
著作
trước tác; tác phẩm.
作曲
sáng tác nhạc
作书(写信)
viết thư.
4. tác phẩm。作品。
佳作
tác phẩm hay
杰作
kiệt tác
成功之作
tác phẩm viết thành công
5. vờ; ra vẻ; giả bộ。装。
作态
ra vẻ ta đây; làm bộ làm tịch.
装模作样
làm ra vẻ ta đây
6. hành động; thực hiện。当作;作为。
过期作废
quá hạn không còn giá trị
认贼作父
nhận giặc làm cha
7. gây nên; gây ra; xảy ra。发作。
作呕
buồn nôn
作怪
tác quái
Ghi chú: 另见zuō
Từ ghép:
作案 ; 作罢 ; 作伴 ; 作保 ; 作弊 ; 作壁上观 ; 作别 ; 作成 ; 作答 ; 作大 ; 作东 ; 作对 ; 作恶 ; 作恶多端 ; 作伐 ; 作法 ; 作法自毙 ; 作废 ; 作风 ; 作复 ; 作梗 ; 作古 ; 作怪 ; 作合 ; 作计 ; 作家 ; 作假 ; 作价 ; 作奸犯科 ; 作茧自缚 ; 作件 ; 作践 ; 作劲 ; 作客 ; 作困兽斗 ; 作乐 ; 作脸 ; 作料 ; 作乱 ; 作美 ; 作难 ; 作难 ; 作孽 ; 作弄 ; 作呕 ; 作派 ; 作陪 ; 作品 ; 作情 ; 作曲 ;
作人 ; 作色 ; 作势 ; 作手 ; 作数 ; 作死 ; 作速 ; 作算 ; 作祟 ; 作态 ; 作痛 ; 作威作福 ; 作为 ; 作伪 ; 作文 ; 作物 ; 作息 ; 作兴 ; 作学问 ; 作眼 ; 作痒 ; 作业 ; 作业本 ; 作揖 ; 作艺 ; 作俑 ; 作用 ; 作缘 ; 作乐 ; 作贼心虚 ; 作战 ; 作者 ; 作证 ; 作主 ; 作准 ; 作作索索Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.