Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
偏見


偏見 thiên kiến
  1. Ý kiến thiên lệch.
  2. Ý kiến cố chấp.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.