Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Giản thể (Chinese Vietnamese Dictionary Simplified)[kǎ]
Bộ: 卜 - Bốc
Số nét: 5
Hán Việt: CA
1. ca-lo。卡路里的简称。
2. các; phiếu; áp phích; cạc; tờ。卡片。(英: card) 。
资料卡
áp phích tư liệu
年历卡
tờ lịch
病历卡
phiếu theo dõi bệnh
3. xe tải; xe vận tải。卡车。
Ghi chú: 另见qiǎ
Từ ghép:
卡宾抢 ; 卡车 ; 卡尺 ; 卡带 ; 卡规 ; 卡介苗 ; 卡拉OK ; 卡路里 ; 卡片 ; 卡其 ; 卡钳 ; 卡萨布兰卡 ; 卡森 ; 卡斯特里 ; 卡塔尔 ; 卡特尔 ; 卡通 ; 卡宴
[qiǎ]
Bộ: 卜(Bốc)
Hán Việt: TẠP
1. kẹt; mắc; hóc; vướng。夹在中间,不能活动。
鱼刺卡在嗓子里。
hóc xương cá.
2. cái kẹp; cái cặp; cái kìm (kẹp tóc, kẹp giấy)。夹东西的器具。
头发卡。
kẹp tóc.
3. trạm (kiểm soát, thu thuế)。为收税或警备而设置的检查站或岗哨。
Từ ghép:
卡脖子 ; 卡具 ; 卡壳 ; 卡子Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.