Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
大聲疾呼


大聲疾呼 đại thanh tật hô
  1. Tiếng to kêu gấp.
  2. Tiếng kêu cầu cứu.
  3. Lên tiếng lớn cảnh tỉnh cho người.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.