Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Giản thể (Chinese Vietnamese Dictionary Simplified)
宁缺毋滥


[níngquēwúlàn]
Hán Việt: NINH KHUYẾT VÔ LẠM
thà thiếu không ẩu; thà ít mà tốt。宁可缺少一些,不要不顾质量一味求多。Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.