Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 44 尸 thi [3, 6] U+5C3D
尽 tẫn, tận
盡, 儘 jin3
  1. Tục dùng như chữ tận . ◇Trần Nhân Tông : Hoa ảnh chi đầu tận hướng đông (Khuê sầu ) Bóng hoa đầu cành đều hướng về phía đông.
  2. Giản thể của chữ .
  3. Giản thể của chữ .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.