Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
Bộ 61 心 tâm [8, 11] U+60C5
情 tình
qing2
  1. (Danh) Ý niệm tự nhiên hoặc trạng thái tâm lí do sự vật bên ngoài kích thích mà phát sinh. ◇Lễ Kí : Hà vị nhân tình? Hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục thất giả, phất học nhi năng ? , , , , , ,, (Lễ vận ) Sao gọi là tình người? Mừng, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, muốn, gọi là thất tình, không học cũng biết. ◇Bạch Cư Dị : Chuyển trục bát huyền tam lưỡng thanh, Vị thành khúc điệu tiên hữu tình , 調 (Tì bà hành ) Vặn trục, gẩy dây đàn hai ba tiếng, Chưa thành khúc điệu gì mà đã hữu tình.
  2. (Danh) Lòng yêu mến, quyến luyến giữa nam nữ. ◎Như: ái tình tình yêu, si tình tình say đắm.
  3. (Danh) Sự thân ái, giao tiếp. ◎Như: giao tình tình bạn, nhân tình thế cố sự giao tiếp xử sự của người đời. ◇Lí Bạch : Đào Hoa đàm thủy thâm thiên xích, Bất cập Uông Luân tống ngã tình , (Tặng Uông Luân ) Nước đầm Đào Hoa sâu ngàn thước, Không bằng tình bạn Uông Luân lúc đưa tiễn ta.
  4. (Danh) Trạng huống, sự thật, nội dung. ◎Như: thật tình trạng huống thật, bệnh tình trạng huống bệnh, tình ngụy thật giả.
  5. (Danh) Chí nguyện. ◎Như: trần tình dãi bày ý mình ra.
  6. (Danh) Thú vị. ◎Như: tình thú thú vị, hứng thú.
  7. (Tính) Có liên quan tới luyến ái nam nữ. ◎Như: tình si say đắm vì tình, tình thư thư tình.
  8. (Phó) Rõ rệt, phân minh. ◇Hồng Lâu Mộng : Tiết Bàn kiến mẫu thân như thử thuyết, tình tri nữu bất quá đích , (Đệ thập bát hồi) Tiết Bàn nghe mẹ nói như vậy, biết rõ rằng không trái ý mẹ được.

不情 bất tình
不近人情 bất cận nhân tình
事情 sự tình
別情 biệt tình
割情 cát tình
婭情 á tình
恩情 ân tình
情報 tình báo
情節 tình tiết
愛情 ái tình
感情 cảm tình
政情 chính tình
求情 cầu tình
病情 bệnh tình
真情 chân tình
至情 chí tình
薄情 bạc tình
表同情 biểu đồng tình
表情 biểu tình
近情 cận tình
鍾情 chung tình
隱情 ẩn tình
風情 phong tình
交情 giao tình
七情 thất tình
六情 lục tình
同情 đồng tình
多情 đa tìnhGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.