Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
愛卿


愛卿 ái khanh
  1. Người thân yêu (nguyên là trai gái đều có thể gọi nhau như thế, sau chỉ con trai gọi con gái như thế).
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.