Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Giản thể (Chinese Vietnamese Dictionary Simplified)Từ phồn thể: (懜)
[měng]
Bộ: 心 (忄,小) - Tâm
Số nét: 20
Hán Việt: MỘNG, MÔNG
lờ mờ。懵懂。
懵然无知。
lờ mờ chẳng biết gì.
Từ ghép:
懵懂Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.