Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Giản thể (Chinese Vietnamese Dictionary Simplified)[gǎo]
Bộ: 手 (扌,才) - Thủ
Số nét: 14
Hán Việt: CẢO
1. làm。做;干;从事。
搞生产
làm sản xuất
搞工作
làm việc
搞建设
kiến thiết; xây dựng
2. làm; kiếm; tạo ra; mang; đem。设法获得;弄。
搞点儿水来。
mang một ít nước đến
搞材料
làm tài liệu
3. trị; cạo。整治人,使吃苦头。
他们合起来搞我。
họ họp là trị tôi.
Từ ghép:
搞鬼 ; 搞活 ; 搞笑Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.