Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Giản thể (Chinese Vietnamese Dictionary Simplified)
机构


[jīgòu]
1. cơ cấu; máy。机械的内部构造或机械内部的一个单元。
传动机构。
cơ cấu chuyển động.
液压机构。
cơ cấu thuỷ lực.
2. đơn vị; cơ quan。泛指机关、团体或其他工作单位。
这个机构已经撤销了。
cơ quan này đã giải thể rồi.
3. tổ chức nội bộ; tổ chức bên trong; cơ cấu bên trong; cơ cấu nội bộ。机关、团体等的内部组织。
调整机构。
điều chỉnh tổ chức nội bộ.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.