Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 75 木 mộc [3, 7] U+6749
杉 sam
shan1, sha1
  1. (Danh) Cây sam , là một thứ cây thông, thường mọc trên miền núi, dùng trong kiến trúc, chế tạo dụng cụ.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.