Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 75 木 mộc [9, 13] U+6960
楠 nam
nan2
  1. Tục dùng như chữ nam .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.