Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 75 木 mộc [10, 14] U+69D0
槐 hòe
huai2
  1. (Danh) Cây hòe. Ngày xưa gọi ba quan công chín quan khanh là tam hòe cửu cức . Vì thế đời sau gọi các quan khanh tướng là thai hòe hay hòe tỉnh .
  2. (Danh) Lại gọi cảnh chiêm bao là Hòe An quốc giấc hòe. Xem chữ kha trong Nam Kha . ◇Nguyễn Trãi : Vãng sự không thành hòe quốc mộng (Kí cữu Dị Trai Trần công ) Chuyện đã qua luống thành giấc chiêm bao (mộng nước Hòe).
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.