Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
機智


機智 cơ tri
  1. Minh mẫn, biết tùy cơ ứng biến.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.