Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
歿


Bộ 78 歹 ngạt [4, 8] U+6B7F
歿 một
殁 mo4
  1. Mất rồi, chết rồi. ◇Thủy hử truyện : Ô hô! Ai tai! Thái Công một liễu ! ! 歿 (Đệ nhị hồi) Hỡi ơi! Than ôi! Thái Công mất rồi.
  2. Mai một, vùi lấp, không được tỏ rõ ra.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.