Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 85 水 thủy [2, 5] U+6C47
汇 hối, vị, vựng
匯, 彙 hui4
  1. Như chữ hối .
  2. Giản thể của chữ .
  3. Giản thể của chữ .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.