Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 85 水 thủy [10, 13] U+6EAF
溯 tố
su4, shuo4
  1. Ngoi lên.
  2. Nhớ lại sự đã qua gọi là truy tố hay hồi tố .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.