Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 86 火 hỏa [16, 20] U+7210
爐 lô
炉 lu2
  1. (Danh) Lò, bếp. Cũng gọi là lô tử . ◎Như: hương lô lò hương, điện lô lò điện, bếp điện.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.