Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Giản thể (Chinese Vietnamese Dictionary Simplified)Từ phồn thể: (稈)
[gǎn]
Bộ: 禾 - Hoà
Số nét: 8
Hán Việt: CẢN
cọng; thân; cuống; thân cây; cuống hoa。(秆儿)某些植物的茎。
烟秆
thân cây thuốc
麦秆儿。
thân lúa mạch
麻秆儿。
thân đay
Từ ghép:
秆子Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.