Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Giản thể (Chinese Vietnamese Dictionary Simplified)
穷途末路


[qióngtúmòlù]
Hán Việt: CÙNG ĐỒ MẠT LỘ
cùng đường bí lối; chui vào ngõ cụt; không còn lối thoát; đến bước đường cùng。形容无路可走。Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.