Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Giản thể (Chinese Vietnamese Dictionary Simplified)Từ phồn thể: (侗)
[tóng]
Bộ: 立 - Lập
Số nét: 12
Hán Việt: ĐỒNG
1. trẻ em; trẻ con; nhi đồng。儿童;小孩子。
牧童
mục đồng
顽童
đứa bé bướng bỉnh
童话
đồng thoại
童谣
đồng dao
童年
tuổi thơ; thời thơ ấu
2. đồng; tân (chỉ người chưa kết hôn)。指没结婚的。
童男
đồng nam
童女
đồng nữ
3. đầy tớ nhỏ。(童儿)旧时指未成年的仆人。
书童儿。
thư đồng; đầy tớ nhỏ
家童
gia đồng; đầy tớ giúp việc gia đình
4. trọc。秃。
童山
núi trọc
5. họ Đồng。姓。
Ghi chú: 另见"僮"zhuàng
Từ ghép:
童便 ; 童工 ; 童话 ; 童蒙 ; 童年 ; 童仆 ; 童山 ; 童生 ; 童声 ; 童心 ; 童星 ; 童颜鹤发 ; 童养媳 ; 童谣童贞 ; 童贞 ; 童真 ; 童装 ; 童子 ; 童子鸡Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.