Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
綱舉目張


綱舉目張 cương cử mục trương
  1. Giềng lưới cất lên thì các mắt lưới cũng mở ra. Ngb Khi đã nắm được cơ sỡ chủ yếu thì mọi việc phụ thuộc sẽ thành tựu.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.