Chuyển bộ gõ


Từ điển Trung Việt - Giản thể (Chinese Vietnamese Dictionary Simplified)
输入


[shūrù]
1. chuyển nhập (từ ngoài vào trong)。从外部送到内部。
2. nhập khẩu; nhập cảng。商品或资本从国外进入某一国。
3. truyền vào (năng lượng, tín hiệu)。科学技术上指能量、信号等进入某种机构或装置。Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.