Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 163 邑 ấp [6, 9] U+90C9
郉 hình
xing2
  1. Tên đất ngày xưa.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.