Chuyển bộ gõ


Từ điển Nhật Việt (Japanese Vietnamese Dictionary)
都市


「 とし 」
n
đô thị
壊滅的なダメージを受けた都市: thành phố bị san bằng
thành
thành phố
thành thị
thị thành
.


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.