Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 172 隹 chuy [5, 13] U+96CB
雋 tuyển, tuấn
隽 jun4, juan4
  1. Thịt béo mập.
  2. Ý vị, sâu sắc. ◎Như: tuyển vĩnh , tuyển cú , tuyển ngữ lời bàn ngọt ngào mà sâu xa.
  3. Một âm là tuấn. Kiệt xuất, xuất chúng. ◎Như: tuấn tài .Cùng nghĩa với chữ tuấn hay .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.