Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
11


I - noun
the cardinal number that is the sum of ten and one (Freq. 6)
Syn:
eleven, XI
Hypernyms:
large integer

II - adjective
being one more than ten (Freq. 10)
Syn:
eleven, xi
Similar to:
cardinal


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.