Recent Searchs...
eternalise unshielded twisted pair cjd cerebellar artery skinny nước trà unmusicality fire concurrent prolog genus okapia first gear zirconia spacecraft clock time trường học mutualism universal gravitational constant blocked ductule kiwi cleft poll parrot fratercula corniculata prohibitionism ác ôn declivitous dưa lê bamboo toothless sorehead rất đỗi nhơ understudy shine up zaar a piece of cake 倒过儿 ilium dưa món misapplication bất hạnh clark gable steam crane jellaba dưa muối suppose biogeographical region hooded giãi danish étale subordinate charade badger state tray cloth
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.