Recent Searchs...
flexibility abilitate plumber abnegate fluctuate translate discovery abominate bivalent extravert bà nữ oa noviciate twist konstantin sergeyevich stanislavsky burgee authenticate stunsail modesty accommodation read thường thức auspice fez re-introduction ado fossa stand đểu air-base daftness curtailment musing mortgage sérénade vắt va vắt vẻo gôn sacrifice shift ad long-standing adyta khí a-mô-ni-ắc adit authentication 堆肥 add abdicate fiancer sensitize than schizophrenia
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.