Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đậyverb
to cover ; to shut down

[đậy]
động từ
to cover; to shut downGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.