Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đếm chác


[đếm chác]
(mỉa mai) to count and recount
Có mấy đồng bạc mà đếm chác mãi
To count and recount a few dong in one's possession(mỉa) Count and recount
Có mấy đồng bạc mà đếm chác mãi To count and recount a few dong in one's possession


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.