Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đi nằm


[đi nằm]
to go to bed; to hit the hayGo to bed, go to rest


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.