Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đuỗn


[đuỗn]
Mặt đuỗn ra
Wear (have) a blank expression (a blank face).Mặt đuỗn ra
Wear (have) a blank expression (a blank face)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.