Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aedeagus
danh từ
thể giao cấu, dương cụaedeagus
[i:di:əgəs, i:di'eigəs]
danh từ
thể giao cấu, dương cụGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.