Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abradant
abradant
[ə'breidənt]
tính từ
làm mòn, mài mòn
danh từ
chất mài mòn


/ə'breidənt/

tính từ
làm mòn, mài mòn

danh từ
chất mài mòn

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.