Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aide
aide
[eid]
Cách viết khác:
aide-de-camp
['eid də 'kæmp]
như aide-de-camp


/'eiddə'ka:ɳ/ (aide) /eid/

danh từ, số nhiều aides-de-camp
(quân sự) sĩ quan phụ tá, sĩ quan hầu cận

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "aide"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.