Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
air vice-marshal
air+vice-marshal
['eə'vais'mɑ:∫əl]
danh từ
(quân sự) thiếu tướng không quân (Anh)


/'eə'vais,mɑ:ʃəl/

danh từ
(quân sự) thiếu tướng không quân (Anh)

Related search result for "air vice-marshal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.