Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
alcoholization
alcoholization
[,ælkəhɔlai'zei∫n]
Cách viết khác:
alcoholisation
[,ælkəhɔlai'zei∫n]
danh từ
sự cho chịu tác dụng của rượu
sự cho bão hoà rượu


/,ælkəhɔlai'zeiʃn/

danh từ
sự cho chịu tác dụng của rượu
sự cho bão hoà rượu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.