Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
all-in-all
all-in-all
['ɔ:lin'ɔ:l]
tính từ
vô cùng cần thiết, hết sức quan trọng
phó từ
hoàn toàn, trọn vẹn
nói chung, nhìn chung


/'ɔ:lin'ɔ:l/

danh từ
tất cả (cho ai), tất cả sự trìu mến

tính từ
vô cùng cần thiết, hết sức quan trọng

phó từ
hoàn toàn, trọn vẹn
nói chung, nhìn chung


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.