Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
all-in-wrestling


/'ɔ:lin'resliɳ/

danh từ
(thể dục,thể thao) môn vật tự do

Related search result for "all-in-wrestling"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.