Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
almswoman
almswoman
['ɑ:mz,wumən]
danh từ
người đàn bà được cứu tế, người đàn bà sống bằng của bố thí


/'ɑ:mz,wumən/

danh từ
người đàn bà được cứu tế, người đàn bà sống bằng của bố thí

Related search result for "almswoman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.