Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ampere-hour
ampere-hour
['æmpeə,auə]
danh từ, số nhiều ampere-hours
Ampe giờ(Tech) ampe-giờ

/'æmpeəauə/

danh từ, số nhiều ampere-hours
Ampe giờ

Related search result for "ampere-hour"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.