Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apothecary
apothecary
[ə'pɔθikəri]
danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) người bào chế thuốc
apothecary's
nhà bán thuốc, phòng bào chế


/ə'pɔθikəri/

danh từ
(từ cổ,nghĩa cổ) người bào chế (thuốc)
apothecary's nhà bán thuốc, phòng bào chế

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.