Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
artiness
artiness
['ɑ:tinis]
danh từ
sự làm ra vẻ nghệ sĩ, sự làm ra vẻ có mỹ thuật


/'ɑ:timis/

danh từ
sự làm ra vẻ nghệ sĩ, sự làm ra vẻ có mỹ thuật

Related search result for "artiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.