Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
at one time
at+one+time
thành ngữ time
at one time
vào một thời gian nào đó trong quá khứ, xưa kiaGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.