Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
atomizer
atomizer
['ætəmaizə]
danh từ
máy phun
máy tán


/'ætəmaizə/

danh từ
máy phun
máy tán

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.