Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
axle-tree
axle-tree
['æksltri:]
danh từ
(kỹ thuật) trục bánh xe


/'æksltri:/

danh từ
(kỹ thuật) trục bánh xe

Related search result for "axle-tree"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.